A sikeres vendéglátók és szállásadók szakmai lapja

Ügyfélszolgálati telefonszámunk: +36/20-42-300-42
E-mail: info@ujmedia.eu vagy üzenhet a weblapról

Keresés

Adatvédelmi irányelvek


a https://hazaivendegvaro.hu weboldal használata során folytatott adatkezelésekhez

1. Az adatkezelő megnevezése

Adatkezelő: Új Média Kft.
Székhelye: 8800 Nagykanizsa, Magyar u. 181.
Email: info@ujmedia.eu
Telefon (ügyfélszolgálat) +36 20 42 300 42

2. Adatkezelések

Adatkezelő a saját előállításában és kiadásában megjelenő szaklapok és szakmai kiadványok megrendelése során a következő típusú adatkezeléseket folytatja:

2.1 Előfizetői adatok kezelése
2.2 Hírlevél feliratkozások kezelése
2.3 Sütikezelés a weboldal látogatása során

Tájékoztatjuk, hogy az adatkezelés során Ön bármikor kérelmezheti az adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést és azok helyesbítését, az önkéntes hozzájárulás alapján megadott adatok törlését vagy kezelésének korlátozását. Joga van az adatkezelés elleni tiltakozáshoz, az adathordozhatósághoz, továbbá az önkéntes hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.

A személyes adatok törlését, vagy módosítását, az adatkezelés elleni tiltakozását az alábbi módokon tudja kezdeményezni:

 • postai úton a 8800 Nagykanizsa, Csengery u. 22. címen,
 • e-mail útján az info@ujmedia.eu e-mail címen
 • telefonon a +36 20 42 300 42 számon.

2.1. Leadott megrendelések kezelése

Az adatkezelés célja az Új Média Kft. szaklapjainak és szakmai kiadványainak megrendelése. Jogalapja az Ön megrendelésével létrejövő szerződés teljesítése, továbbá a számlák és más bizonylatok megőrzésére vonatkozó törvényi előírások. A szerződés a megrendelési űrlap kitöltésével jön létre a kitöltő és az Adatkezelő között.

Az adatok védelme és pontossága érdekében a leadott megrendeléseket telefonon megerősítjük.

Az adatkezelés során a következő személyes adatokat kérjük el Öntől:

 • megrendelő személy neve, telefonszáma és email címe
 • számlafizetési név és cím
 • postázási név és cím.

A rendelkezésünkre bocsátott adatokat Adatkezelő munkatársai és a napi munkavégzésben részt vevő alvállalkozói kezelik, elsődlegesen:

 • pénzügyi vezető, pénzügyi munkatárs (számlázás, rendelés feldolgozása)
 • postázás
 • könyvelés
 • ügyvezető, ügyvezető-helyettes.

Az adatok megőrzési ideje a megrendeléstől számított 5 év. A számlák és bizonylatok megőrzési ideje a törvény által előírt megőrzési idő.

Tájékoztatjuk, hogy a megrendelés leadása és az adatkezeléshez történő hozzájárulás az Ön részéről önkéntes. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy ha elutasítja a hozzájárulás megadását, akkor megrendelését nem tudjuk figyelembe venni.

2.2. Hírlevél feliratkozások kezelése

Az adatkezelés célja, hogy az Új Média Kft. megrendelői számára további kiadványokat és más termékeket tudjunk ajánlani telefonon és emailben. Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása.

Az adatkezelés során a következő adatokat gyűjtjük:

 • név
 • email cím és telefonszám
 • megrendelt kiadvány
 • számlafizetési név és cím
 • postázási név és cím.

A rendelkezésünkre bocsátott adatokat Adatkezelő munkatársai és a napi munkavégzésben részt vevő alvállalkozói kezelik, elsődlegesen:

 • pénzügyi vezető, pénzügyi munkatárs (számlázás, rendelés feldolgozása)
 • postázás
 • könyvelés
 • ügyvezető, ügyvezető-helyettes
 • hírlevélkezelő
 • üzletkötő.

Időtartam: az adatkezelés az adott hozzájárulás visszavonásáig, legkésőbb az utolsó aktivitástól számított 5 évig tart. (Aktivitás alatt telefonos beszélgetést, üzenetet, email megnyitását, vagy bármilyen linkre való kattintást értünk.)

Tájékoztatjuk, hogy az adatkezeléshez történő hozzájárulás az Ön részéről önkéntes. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy ha elutasítja a hozzájárulás megadását, akkor semmilyen, egyéb termékünkről, kiadványunkról szóló információt nem tudunk az Ön részére eljuttatni.

2.3. Sütikezelés a weboldal látogatása során

A sütik (cookie) a felhasználó saját számítógépére települő, kis méretű adatcsomagok. Az a feladatuk, hogy információkat gyűjtsenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, az űrlapra beírt szövegeket, hogy legközelebb ne kelljen újra begépelni őket. Megkönnyítik a weboldalak használatát és minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) cookie-k
Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék a weboldalt, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.

Harmadik fél által elhelyezett cookie-k (analitika)
Weboldalunkon alkalmazzuk a Google Analytics, mint harmadik fél sütijeit is. A GA statisztikai célú szolgáltatás használatával információkat gyűjtünk azzal kapcsolatban, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalt. Az adatot a honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának céljával használjuk fel. Ezen sütik szintén lejáratukig a látogató számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében maradnak, illetve amíg a látogató nem törli őket.

A weboldal látogatója a sütik használatát elfogadhatja vagy letilthatja. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy ha elutasítja a sütik használatát, akkor a weboldal használhatósága csökkenhet, az elért felhasználói élmény gyengébb lehet.

3. További adatfeldolgozó valamennyi megnevezett adatkezelés során

 • Google LLC (“Google”), székhelye: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Amerikai Egyesült Államok, mely az oldal statisztikai elemzéséhez szükséges Google Analytics szoftvert biztosítja;
 • MikroVPS Kft., mint tárhelyszolgáltató,1096 Budapest, Sobieski János utca 19-21/A., e-mail: support@mikrovps.hu

4. Panasztételi lehetőség

Az adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.
Telefon: +36 -1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

5. Jogszabályok

E tájékoztató összeállítása során az alábbi jogszabályok előírásaira voltunk tekintettel:

 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR)
 • Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.)

Nagykanizsa, 2020. február 14.

A weboldalunk címe: https://hazaivendegvaro.hu

 

szakmai kiadványaink