A sikeres vendéglátók és szállásadók szakmai lapja

Ügyfélszolgálati telefonszámunk: +36/20-42-300-42
E-mail: info@ujmedia.eu vagy üzenhet a weblapról

Keresés
Könnyid László

Sokan már túl vannak a minősítés folyamatán, de a magánszállásadók többsége még előtte áll. Hogyan zajlik a minősítés? Mit néznek az auditorok? Az eligazodásban Könnyid Lászlót, az MTMT ügyvezető igazgatóját hívtuk segítségül.

A magyarországi szálláshelyek csak a háromévente kötelezően megszerzett minősítés mellett végezhetik tevékenységüket  (501/2021. Korm. rendelet). A különböző szálláshelytípusok eltérő határidőket kaptak a minősítési folyamatra bejelentkező regisztrációra. A minősítési eljárások 2022. január 1-jével kezdődtek. Utoljára a magán- és egyéb szálláshelyek kerültek sorra. Eredetileg 2023. január 1-jéig kellett volna regisztrálniuk, ám ezt tavaly ősszel 2024. január 1-jére tolták ki.

A tanúsítást a szálláshely regisztrációját követően a Magyar Turisztikai Minőségtanúsító Testület (MTMT) auditorai végzik. Könnyid László, az MTMT ügyvezető igazgatójának segítségével megnézzük, hogyan dolgoznak a minősítést végző szakemberek, miként dokumentálják az észrevételeiket, és milyen lehetőségünk van akkor, ha nem teljesítettük a kategóriára vonatkozó feltételeket.

Milyen tapasztalatai vannak eddig a minősítésnek? 

Könnyid László, a MTMT ügyvezető igazgatója: 2022-ben az országban működő 45 ezer szálláshelyből már több, mint 19 ezer regisztrált az MTMT szálláshely-minősítő rendszerébe. A testület csaknem 7.500 minősítést adott ki, ebből több, mint 6.700-at a magán- és egyéb szálláshelyeknek. A magánszálláshelyek messze a várakozásainkon felüli számban, az előírt regisztrációs határidő előtt jelentkeztek, ami igazolja, hogy van piaci értéke a minősítésnek.

A jelentkezési kedvet fokozta, hogy a minősítés ingyenes, és november közepétől az erre történő regisztráció már a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ (NTAK) felületéről is elindítható. A korábbi, sok adatmezőből álló regisztrációt felváltotta egy sokkal egyszerűbb és gyorsabb adattovábbítás. Így könnyebben és egyszerűbben teljesíthető az első lépés, a regisztráció.

A második lépés az online felületen a kérdőív kitöltése, ami magán- és egyéb szálláshelyek esetében 109 pontból áll. A kérdőív a szálláshely felszereltségéről, berendezéseiről, állapotáról és szolgáltatásairól tartalmaz igen/nem, van/nincs válasszal eldönthető kérdéseket. Egy feltétel csak akkor teljesül, ha az minden helyiségben teljesül, ez a 100%-os megfelelőség elve.

A sikeres minősítéshez el kell érni a kategória számára előírt minimális pontszámot, valamint meg kell felelni az előírt, kötelezően teljesítendő minimum kritériumoknak is (piros M jelölés). A pontszám és a teljesített minimum feltételek alapján a rendszer automatikusan felajánlja a kategóriát. Ha ez a bevitt adatok alapján nem lenne lehetséges, akkor hibajegyzéket küld a pótlandó kritériumokról, amelyet a kérdőívbe visszalépve lehet javítani vagy pótolni. Ha a szálláshely képviselője egyetért a felajánlott kategóriával, az online önértékelési folyamat befejeződik.

Ezután következik a helyszíni vizsgálat. Mi a tapasztalatuk, mennyire fedik egymást az önértékelések és a Helyszíni Minősítő Bizottság megállapításai?

Ez azon múlik, hogy a szálláshely képviselője a valóságnak megfelelően töltötte-e ki a kérdőívet. Az auditorok arról tudnak megbizonyosodni és jegyzőkönyvet rögzíteni, amit a helyszínen látnak és tapasztalnak.

Az érintettek elfogadják a Helyszíni Minősítő Bizottság megállapításait, és igyekeznek azokat a hiánypótlással kiküszöbölni?

A minősítést végző auditorok a helyszíni ellenőrzést követően javaslatot tesznek a szálláshely minősítési kategóriájára. Amennyiben megállapítják, hogy valamely feltétel nem teljesül, és ez a minősítés akadályát jelenti, akkor hiánypótlást vagy megismételt helyszíni ellenőrzést írnak elő. Tájékoztatják a szálláshely üzemeltetőjét, hogy mit tegyen a hibák kijavítása, a hiányosságok pótlása érdekében. A jegyzőkönyvben pedig rögzítik, hogy mi gátolta meg a minősítést, milyen feltételeket nem teljesített a szállás.

Főszabályként egy minősítés során csupán egy hiánypótlásra vagy megismételt helyszíni ellenőrzésre van lehetőség. Megismételt helyszíni ellenőrzésre akkor van szükség, ha a feltárt hiányosságok a tisztaságot, higiéniát, vagy az épület és berendezések állapotát, karbantartottság, valamint az alváskomfortot érintik. Ilyen eset például, ha poros a villanykapcsoló, kifeküdt, foltos az  ágy, koszos a fal vagy fuga nélküli a csempe. Miután a szálláshely kijavította a hiányosságokat, a saját online felületén jelezheti, hogy készen áll a pótellenőrzésre. A pótellenőrzés során az auditorok jegyzőkönyvben rögzítik tapasztalataikat, és javaslatot tesznek a szálláshely minősítési fokozatára, amelyről a Bíráló Bizottság hoz döntést.

Amikor a feltárt hiányosságok nem az alapvető feltételeket érintik, akkor hiánypótlásra van szükség. A szálláshely-üzemeltetőnek számlával, fényképpel, illetve egyéb dokumentumokkal kell igazolnia, hogy megtörtént a hiánypótlás. Ezeket a szallashelyminosites.hu oldalon a saját online felületére is fel kell töltenie.

Mind a hiánypótlásra, mind a helyszíni pótellenőrzésre jelentkezésre 90 munkanap áll rendelkezésre. Amelyik szálláshely ezt lekési, vagy nem teljesíti az előírt hiánypótlást, illetve ha az auditorok a pótellenőrzés során továbbra is alapvető hiányosságokat tárnak fel, akkor a minősítési eljárás elutasítással fog záródni.

Az auditorok előzetesen milyen képzést kaptak?

Auditor olyan szakember lehet, aki vagy turizmus-vendéglátás területén szerzett felsőfokú végzettséget, vagy legalább három évig szálláshelyekkel kapcsolatos tevékenységet látott el. Aki itt dolgozik, az sikeres vizsgát tett a Testület által szervezett elméleti és gyakorlati képzések anyagából, és évente továbbképzésen is részt vesz. Ez utóbbin a helyszíni ellenőrzések során felmerült tipikus kérdések, tapasztalatok is megtárgyalására kerülnek.

A minősítés kritérium-rendszerében van néhány szubjektív elem, pl. a tisztaság vagy az általános benyomás. Ráadásul ezek nem teljesülése kizárja a minősíthetőséget. Hogyan biztosítják, hogy az auditorok egységes szempontok alapján minősítsenek?

Kategóriától és szálláshely típustól függetlenül alapfeltétel a tisztaság, a higiénia és a karbantartottság. Ez a 100%-os megfelelőség elv alapján a szálláshely összes berendezési, felszerelési tárgyára vonatkozik, valamint a szálláshely egész területére és környezetére. Az objektivitást segíti, hogy két auditor van jelen a helyszíni ellenőrzésen. Csak olyan megállapítás és tény kerülhet a jegyzőkönyvbe, amit a két független auditor azonos módon észrevételez, és ezeket a fotódokumentáció kellően alá is támasztja. 

A tisztaság és a higiénia a szálláshely-szolgáltatás egyik legfontosabb, legmeghatározóbb tényezője. A tisztaságot érintő negatív kritikák a szálláshely hírnevének hosszú távú károkat okoznak. Már csak ezért is minden szálláshely-üzemeltetőnek elsődleges szempontként kell kezelnie ezt a kérdést. A felületes és nem megfelelő takarítás, a bútorok és textilek ápolatlansága, a felületeken és fugákban megjelenő piszok egyik helyiségben sem elfogadható. Elszíneződött matracok, foltos párnák és szennyezett takarók esetén vegytisztítást vagy cserét írnak elő az auditorok. Az üvegfelületeken, a csempéken, a krómozott szerelvényeken, lefolyókon és csapokon megjelenő szappanmaradvány, rozsda vagy vízkő szintén nem teljesíti a higiénikus környezet kritériumát. A falak, folyosók közlekedők elszennyeződése esetén tisztasági festést, szőnyegek esetében foltmentesítést tesznek szükségessé. Nem számít tehát, hány csillagos besorolásra pályázik a szálláshely, ha az ellenőrzés során az auditorokat kosz, szőr, hajszál, por, penész fogadja a szálláshelyen. Ezeket minden esetben fotók készítésével dokumentálják, tételesen részletezik a problémás területeket, és jegyzőkönyvben írják elő akár az épület egészére vonatkozó nagytakarítást.

A szálláshelyek egy része „munkásszállásként” üzemel. Számukra van könnyítés a magánszálláshelyekre vonatkozó minősítési kritériumok alól?

A szálláshely-szolgáltatási tevékenység szabályairól a 239/2009. kormányrendelet rendelkezik. Ennek hatálya nem terjed ki a nem szálláshely jellegű szolgáltatásokra,  például, ha valaki az ingatlanát lakásbérlet, házbérlet, albérlet vagy ágybérlet keretében hasznosítja. Ez utóbbi kategóriába tartozik a  munkásszállás is.

Éppen ezért a munkásszállásoknak nem kell szálláshely-minősítési eljárást indítania. Ha azonban a szálláshely-szolgáltató ugyanabban az ingatlanban magán- vagy egyéb szálláshelyet is kíván üzemeltetni, úgy már a szálláshelynek meg kell felelnie az adott szálláshely-típusra vonatkozó feltételrendszernek.

Őri András